Postrekovač 300L

Kategória:
  • 300 litrová nádrž z polyetylénu PE – LLD.
  • Šírka ramien 10 metrov s ručným navijakom pre reguláciu výšky, manuálne sklopné.
  • 120 l / min čerpadlo zabezpečuje účinnosť a vzduchová komora eliminuje kvapalnú pulzáciu.
  • Hydraulický vyhadzovač miešadlo udržuje správnej hladiny pracovnú koncentráciu tekutiny.
  • Manometer.
  • Štvorstupňový filtračný systém
  • Nádrž čistej vody s objemom 15 litrov (pre umývanie rúk).
  • Trojitá rotačna triska s ventilmi, slúžiace proti kondenzácii a RSM tryskou.